gemenskap

[jɛˈmeːn.skɑːp]
gemenskapen
gemenskaper
gemenskaperna
Substantiv [n]

Synonymer till gemenskap

gemenskap har del

Hur uttalas ordet gemenskap?

[jɛˈmeːn.skɑːp]

Hur böjs ordet gemenskap på svenska?

Obestämd singular: gemenskap
Bestämd singular: gemenskapen
Obestämd plural: gemenskaper
Bestämd plural: gemenskaperna

Hur används ordet gemenskap

 • "Intressegemenskap"
 • "Buddhistisk gemenskap på Internet"
 • "– Nu behöver vi volontärer som kan hjälpa till med gemenskap och praktikaliteter på kvällstid, säger Ulf Sundkvist, pastor i Pingstkyrkan och en av de drivande krafterna bakom projektet."
 • "Satsning på dans för barn och ungdomar ger dem möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap ”"
 • "Det var ont om replokaler vilket gjorde att man fick trängas tre-fyra band i varje lokal, vilket skapade en gemenskap, säger Jörgen Nyberg, sångare i punkbandet Profan Relik, som bildades tidigt 80-tal."
 • "– Det är en sådan otrolig glädje och gemenskap i triathlon, men det är också smärta."
 • "Det har varit mycket gemenskap och trivsel, säger Peter Sundqvist."
 • "Juryn menar att hon har stor gemenskap med Harry Martinson gällande teman och idéer."
 • "Det har varit mycket gemenskap och trivsel, säger Peter Sundqvist."
 • "– Huvudsaken är att de kommer hit och får en gemenskap och en rutin."
 • "– Det här handlar ju om gemenskap, kunskap och sammanhang."
 • "– Det skapar gemenskap och trivsel."
 • "– Nu behöver vi volontärer som kan hjälpa till med gemenskap och praktikaliteter på kvällstid, säger Ulf Sundkvist, pastor i Pingstkyrkan och en av de drivande krafterna bakom projektet."
 • "Satsning på dans för barn och ungdomar ger dem möjlighet till fysisk aktivitet och social gemenskap ”"
 • "Det var ont om replokaler vilket gjorde att man fick trängas tre-fyra band i varje lokal, vilket skapade en gemenskap, säger Jörgen Nyberg, sångare i punkbandet Profan Relik, som bildades tidigt 80-tal."
 • "– Det är en sådan otrolig glädje och gemenskap i triathlon, men det är också smärta."
 • "Det har varit mycket gemenskap och trivsel, säger Peter Sundqvist."
 • "Juryn menar att hon har stor gemenskap med Harry Martinson gällande teman och idéer."
 • "Det har varit mycket gemenskap och trivsel, säger Peter Sundqvist."
 • "– Huvudsaken är att de kommer hit och får en gemenskap och en rutin."
 • "– Det här handlar ju om gemenskap, kunskap och sammanhang."
 • "– Det skapar gemenskap och trivsel."

Ordet gemenskap har 2 betydelser

 • Inom religion
 • Inom allmänt
religion
allmänt

Vad betyder gemenskap inom religion ?

en grupp (människor) som tillsammans delar någon sorts samhörighet

Översättningar (inom religion)

Synonymer till gemenskap (inom religion)

Möjliga synonymer till gemenskap (inom religion)

Ordet gemenskap inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Övrig relation till gemenskap (inom allmänt)

Synonymer till gemenskap (inom allmänt)

gemenskap har del (inom allmänt)

Möjliga synonymer till gemenskap (inom allmänt)

Diskussion om ordet gemenskap