samvaro

samvaron
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till samvaro

Hur används ordet samvaro

  • "Det är ett fantastiskt sätt för att få bort till exempel mediciner och att man satsar på social samvaro, säger Annie Gylling."
  • "Resten av året finns sex träffpunkter, en slags fritidsgård för äldre, med bingo, gymnastik och en plats för samvaro."
  • "Dels för kaninerna men också för att det förstår det all samvaro mellan kaninägare man kan inte åka till varandra och hälsa på, det är ju ingen som vill ha någon främmande i sin kaningård, säger Erik Eriksson som varit kaninuppfödare i Olofström i 40 år."
  • "Personalen som ansvarar för de äldre i Karlshamns sociala samvaro sparas bort i höst."
  • "Främst är det informationen till de boende som det är problem med, men även inflytandet, social samvaro, aktiviteter och maten får poäng under genomsnittet."
  • "Lägenheterna byggs av Svenska Vårdfastigheter AB och är avsedda för äldre som är för friska för ett äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro."
  • "– Det var viktigt att hålla den här manifestationen för att skapa en känsla av trygghet, samvaro och tillhörighet för att motarbeta splittringen i samhället, säger Lorena Sierra Gustavsson."
  • "Enligt skollagen får avslutningen hållas i kyrkan om tonvikten läggs på traditioner, högtidlighet och gemensam samvaro."
  • "Enligt Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, är skolan är en fast punkt i många elevers liv som ger trygghet och social samvaro och skolstängningar skulle innebära stor press på bland annat sjukvården för att föräldrar skulle behöva stanna hemma med sina barn."
  • "Hon vill därför komma till ett boende där hon känner sig trygg, träffar människor och får en social samvaro."

Vad betyder samvaro inom nedsättande ?

det att flera personer är tillsammans

Möjliga synonymer till samvaro

Möjliga synonymer till samvaro

Diskussion om ordet samvaro