samfärdsel

samfärdseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet samfärdsel

  • "Det amerikanska utrikesdepartementet uppmanar, via ambassaderna i Finland och Lettland, amerikanska medborgare i de nordiska och baltiska länderna att vara extra försiktiga i köpcentra och i knutpunkter för samfärdsel."
  • "Det amerikanska utrikesdepartementet uppmanade, via ambassaderna i Finland och Lettland, amerikanska medborgare i de nordiska och baltiska länderna att vara extra försiktiga i köpcentrum och i knutpunkter för samfärdsel."
  • "Det är en allmän väg för allmän samfärdsel, utan inskränkningar."
  • "– Det allmänna vägnätet är till för allmän samfärdsel."

Vad betyder samfärdsel inom telefoni ?

det att åka och transportera (inom ett visst område), trafik eller kommunikation

Möjliga synonymer till samfärdsel

Relaterat till samfärdsel

byte

förbindelse

landresa

sjöresa

överflyttning

förening

Diskussion om ordet samfärdsel