utförsel

utförseln
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till utförsel

Hur används ordet utförsel

  • "Jordbruksverket satte alltså stopp för utförsel och försäljning av hornet och firman tar nu striden vidare till mark- och miljödomstolen i hopp om att få till ett undantag från reglerna."
  • "Förutom att bedriva räddningsverksamhet utför Kustbevakningen också kontroller av lastfartyg och fiskeverksamhet och övervakar in- och utförsel av varor och människor."
  • "Förutom att bedriva räddningsverksamhet utför kustbevakningen också kontroller av lastfartyg och fiskeverksamhet och övervakar in- och utförsel av varor och människor."
  • "Tullen, kronofogden och polisen gjorde en satsning för att stoppa utförsel av pengar till IS och al-Qaida."
  • "Liberalerna vill också ge Tullverket utökade befogenheter för att kunna ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods."
  • "Oavsett vilket kräver svensk lagstiftning att ISP godkänner utförsel till Irak."
  • "På vissa avgångar finns 20-30 grovt kriminella individer ombord, och i huvudsak handlar det om olaglig smuggling in i Sverige och utförsel av stöldgods ut ur landet, skriver Svenska Dagbladet."
  • "Tullverket bekräftar bilden av att utförsel av bildelar är ett växande problem."
  • "Eftersom EU har förbjudit utförsel av snus till övriga EU-länder, så borde formerna för tillverkning och reglerna för konsumentinformation vara en svensk angelägenhet, allt enligt den så kallade subsidiaritetsprincipen, anser Johan Löfstrand."
  • "- Vi har inte resurser att ägna åt kulturföremål på utförsel utan våra resurser går till största delen åt till införsel av olika varor och i synnerhet narkotika, säger Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket."

Vad betyder utförsel inom ålderdomlig ?

export

Möjliga synonymer till utförsel

Relaterat till utförsel

byte

överflyttning

handel

Diskussion om ordet utförsel