detaljhandel

detaljhandeln

(-)(-)
Substantiv
handel