marknadspris

marknadspriset
(-)
marknadspriserna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet marknadspris på svenska?

Obestämd singular: marknadspris
Bestämd singular: marknadspriset
Bestämd plural: marknadspriserna

Hur används ordet marknadspris

  • "– Det är ju helt klart att här har man betalat långt över marknadspris, säger Aktiespararnas vd Carl Rosén kritiskt till tidningen."
  • "Den främsta är att det är svårt att på egen hand göra en riktig värdering av bolagen – något marknadspris finns inte på samma sätt som för noterade aktier."
  • "Att betala ett marknadspris på elen man förbrukar känns sunt, men det appliceras inte överhuvudtaget på våra nät, tycker Oscar Ekström."
  • "Affären innebar att Egor Putilov fick köpa en villa långt under marknadspris från en rysk, dömd affärsman med kopplingar till den ryska staten."
  • "Hur mycket pengar Scandhof får vill Adam Hofmann inte berätta, men han säger sig ligga ” under marknadspris ”."
  • "I Stockholms kommun säljs kolonistugor inte till marknadspris utan till ett reglerat pris."
  • "Ökningen ligger på nästan fyra procent i år sett till slutpriset per kvadratmeter på de platser där stuglotter får säljas till marknadspris."
  • "- Givet den nuvarande ekonomiska läget tycker vi att det är ett rättvist marknadspris, säger John Gardiner."
  • "Samtidigt skriver gruppen att det ” mest kostnadseffektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser är så kallade marknadskonforma styrmedel, som sätter marknadspris på utsläppen ”."
  • "Det priset ligger under det marknadspris som sätts av elbörsen Nord Pool vilket gjort att intresset för vindkraftskooperativen varit stort."

Vad betyder marknadspris inom ekonomi ?

det pris som en säljare och en köpare, i fri konkurrens med övriga tänkbara säljare respektive köpare, kommer överens om

Möjliga synonymer till marknadspris

Relaterat till marknadspris

försäljning

pris

Diskussion om ordet marknadspris