export

exporten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet export

  • "Uppåt för länets export"
  • "Trafikverkets egen kapacitetsutredning visar att transportvägarna till och från Sverige kommer att förändras i samband med att svensk import och export mot öst och Asien ökar."
  • "Nu har kommunen åtalsanmält företaget för olaglig export, vilket enligt Robert Johannesson är ovanligt."
  • "Äldre handlingar har vi inte granskat så om det skett export tidigare än så vet vi inte, säger Robert Johannesson, miljöchef på Karlskrona kommun."
  • "EU-kommissionen anser att Sverige agerat i linje med de regler som finns för att anmäla olaglig export, därför behövs inga ytterligare åtgärder."
  • "Där ska företagare få råd och tips på hur de kan öka sin export."
  • "Redan för två år sedan slog intresseorganisationen Sportfiskarna larm om att det förekom olaglig export av östersjölax till Frankrike."
  • "– Det finns en stor potential för företag i den här regionen att öka sin export, säger Mauro Gozzo, chefsekonom på Exportrådet."
  • "Advokat Björn Lindmar som företräder ordföranden säger i rätten att det vid tidpunkten när laxen såldes inte fanns några bestämmelser som krävde analys av fisken för export."
  • "Hon beklagar att svenska fiskare brutit mot de internationella regler som gäller för export av Östersjölax, speciellt eftersom Sverige lovat EU-kommissionen att olaglig försäljning ej skulle ske."

Vad betyder export inom handel ?

utförsel och försäljning av vara|varor utanför ett lands gränser

Möjliga synonymer till export

Relaterat till export

byte

försäljning

utträde

omplacering

överflyttning

utdrivning

handel

Diskussion om ordet export

export

export
exported
exported
Verb

Översättningar

Svenska

Vad betyder export inom data ?

sell or transfer abroad

Diskussion om ordet export

export

exports
Substantiv

Översättningar

Vad betyder export inom generell ?

goods or services sold to a foreign country

Möjliga synonymer till export

Diskussion om ordet export