fora

[fùːra]
foran
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • cart  [ norgespec, fordon ]

Hur uttalas ordet fora?

[fùːra]

Hur används ordet fora

  • "Sverige vill framhålla att denna typ av frågor bör behandlas i relevanta multilaterala fora där alla berörda parter deltar. ”"
  • "Det handlar om att hitta en regeringsståndpunkt som fungerar som en helhetspolitik för regeringens utrikespolitik och dess trovärdighet i internationella fora, säger Romson."
  • "Han berättar att han utsatts för obehagliga samtal från kretsen kring Ebba Busch Thor efter att han på sociala medier och andra fora visat sitt stöd för Jakob Forssmed."
  • "- Det blir ett störande inslag i en demokrati om vissa grupper systematiskt utesluts från de fora där viktiga politiska beslut fattas, säger han till"
  • "– Nä det va bara ett erkännande av att det är en helt annan fora."
  • "Men det är ändå viktigt att man gör det i internationella fora som FN och EU, och att man tar upp frågan direkt mellan länderna, säger Elisabeth Löfgren."
  • "Den politiskt oerfarna Yingluck anses dock ha gjort väl ifrån sig i valrörelsen och oberoende bedömare tror att hon kan bli framgångsrik i internationella fora."
  • "– Det är vårt ansvar att göra insatser för en kompetensutveckling, men också att skapa fora för erfarenhetsutbyte, hävdar Anna-Karin Larsson på Länsstyrelsen i Värmland."
  • "Ärendet har inte ens tagits upp på dagordningen i beslutande fora, enligt Umeås kommunalråd Hans Lindberg ( S )."

Vad betyder fora inom fordon ?

färd för transport av en varumängd från en plats till en annan; ofta konkret, dels om den transporterade varumängden, dels om de använda fordonen (det använda fordonet) med sin last, ofta med inbegrepp även av dragdjur (och körkarlar)

Möjliga synonymer till fora

Relaterat till fora

omplacering

innehåll

Diskussion om ordet fora

fora

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till fora

Diskussion om ordet fora