kommunikation

kommunikationen
kommunikationer
kommunikationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kommunikation på svenska?

Obestämd singular: kommunikation
Bestämd singular: kommunikationen
Obestämd plural: kommunikationer
Bestämd plural: kommunikationerna

Hur används ordet kommunikation

 • "Radiokommunikation"
 • "Förra året infördes också en applikation till mobilen, vars syfte är att minska båtstölderna då den ska göra det enklare för båtägare att ha en bra kommunikation med varandra."
 • "Verksamhetschefen beklagar bristerna på kommunikation och information samt smärtlindring efter förlossningen."
 • "Ett officiellt namn hade underlättat både orientering och kommunikation, skriver de i sin ansökan."
 • "Antalet anmälningar om bristande kommunikation med vården ökar hos patientnämnden."
 • "Totalt har andelen klagomål som patientnämnden fått in vad gäller området kommunikation ökat med åtta procent sedan 2014."
 • "Kraftsamlingen ska också leda till bättre kommunikation med beslutsfattare."
 • "Med hjälp av mobilen kan patienter med diabetes få en enklare kommunikation med vårdpersonalen, som i sin tur får bättre överblick över hälsan."
 • "Särskilt när vi har en ökning av importerad färsk kyckling där ingen provtagning görs, så det är lite vilseledande kommunikation till konsumenterna, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel."
 • "I sin lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg ( IVO ) skriver chefsläkaren vid Blekingesjukhuset att bristande kommunikation och avsaknaden av tydliga rutiner gjorde att ansvariga missade att skicka en remiss för fortsatt utredning av mannens lungförändringar."
 • "Ett projekt som vill ge förutsättningar för kommunikation även då man inte kan använda sig av ord."

Ordet kommunikation har 2 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom allmänt
teknik
allmänt

Vad betyder kommunikation inom teknik ?

Kommunikation består av många komplexa processer, som mycket förenklat ofta sammanfattas med endast själva överföringen, vidaresändningen, av information från en punkt till en annan. https://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunikation

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till kommunikation (inom teknik)

Ordet kommunikation inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Relaterat till kommunikation (inom allmänt)

byte

Diskussion om ordet kommunikation