specificering

specificeringen
specificeringar
specificeringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet specificering på svenska?

Obestämd singular: specificering
Bestämd singular: specificeringen
Obestämd plural: specificeringar
Bestämd plural: specificeringarna

Hur används ordet specificering

  • "Revisorerna anser att avtalet som styrt tjänsteköpen från Netport Science Park var ” ytterst bristfälligt vad gäller specificering av tjänsternas omfattning, priser, uppföljning och rapportering ”."
  • "Bland annat ska specificering att det gäller Voxnareviret tas bort eftersom vargen blivit ett problem även i centrala delar av Edsbyn."
  • "Och vi har krävt en funktion, i stället för en specificering i de där delarna, säger Anneli Bergholm-Söder."
  • "- Enligt engelsk rätt så behöver de en specificering av maxstraffen för samtliga de fyra brott som Assange är misstänkt för."
  • "Och vår ursprungliga arresteringsorder innehåller bara en specificering för det grövsta brottet, vilket följer en svensk norm, säger Tommy Kangasvieri, biträdande chef för internationellt polissamarbete vid Rikspolisstyrelsen."
  • "– Det är fortfarande i ett väldigt tidigt skede, först måste vi få klart med de tillstånd som krävs och en specificering av nuvarande miljödom att omfatta både fin- och mjukpapper, säger vd Terje Haglund på telefon från Norge till ATL."
  • "– Det finns kontanter i omlopp, men det går inte att få någon specificering på belopp."
  • "Enligt honom fortsatte Elijah Wood och hans kvinnliga sällskap ” norrut ” ( utan närmare specificering ) samma kväll."
  • "Nu har man återkommit med en specificering av vad man anser sig ha förlorat på Migrationsverkets brutna avtal, och då landar summan alltså på omkring 175 miljoner."

Diskussion om ordet specificering