analys

analysen

analyser

analyserna

Substantiv
En noggrann undersökning av en företeelse

Synonymer

matematik
Gren av den matematiska vetenskapen som behandlar bl.a. differential- och integralkalkyl

Synonymer

En mycket ingående studie av ett specifikt område

Synonymer