digression

digressionen
digressioner
digressionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet digression på svenska?

Obestämd singular: digression
Bestämd singular: digressionen
Obestämd plural: digressioner
Bestämd plural: digressionerna

Vad betyder digression inom vapen ?

utvikning, avvikelse från ämnet

Möjliga synonymer till digression

Relaterat till digression

avsneddning

splittring

avbrott

tillägg

omväg

mångordighet

Diskussion om ordet digression

digression

digressions
Substantiv

Hur används ordet digression

  • "a digression into irrelevant details"

Ordet digression har 4 betydelser

  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom sjöfart
  • Inom litteratur
generell
teknik
sjöfart
litteratur

Vad betyder digression inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

Ordet digression inom teknik

a message that departs from the main subject

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till digression (inom teknik)

Ordet digression inom sjöfart

wandering from the main path of a journey

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till digression (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till digression (inom sjöfart)

Ordet digression inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Möjliga synonymer till digression (inom litteratur)

Diskussion om ordet digression