avsteg

avsteget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till avsteg

Hur används ordet avsteg

  • "– Jag tror att vi måste göra ett avsteg i det här fallet."
  • "Det var bolagets vd Peter Berglin som upptäckte att det gjorts avsteg från anslutningstaxan."
  • "När han i går fick kännedom om den polisanmälan som kommunen lämnat in mot Miljöteknik uppgav han sig inte känna till att bolaget systematiskt och under flera år gjort avsteg från de fastställda taxorna."
  • "– Av det vi kan se så har man ju vetat om att man gör avsteg på tjänstemannanivå."
  • "Det innehåller samma avsteg från lag och rättspraxis som det förra medlarbudet, säger Erik Helgeson, förbundsstyrelseledamot i Svenska Hamnarbetarförbundet."
  • "Men det är tydligt att det är ett avsteg från planen."
  • "– Vi kände att det var dags att ändra nu, huvudsyftet är att minska de avsteg vi gör mot vårt arbetstidsavtal, säger Anders Knutsson, avdelningschef på Blekingepolisen."
  • "Det är ett rejält avsteg från det man lovat, säger Markus Alexandersson."
  • "I det fallet kan bli aktuellt att kommunen gör avsteg från sin tidigare bedömning."
  • "Han med ger dock att det inte är populärt med sådana avsteg i den socialdemokratiska riksdagsgruppen."

Diskussion om ordet avsteg

avstiga

avstiger
avsteg
avstigit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet avstiga på svenska?

Presens: avstiger
Preteritum: avsteg
Supinum: avstigit

Diskussion om ordet avstiga