böjning

[ˈbœjˌnɪŋ]
böjningen
böjningar
böjningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till böjning

Hur uttalas ordet böjning?

[ˈbœjˌnɪŋ]

Hur böjs ordet böjning på svenska?

Obestämd singular: böjning
Bestämd singular: böjningen
Obestämd plural: böjningar
Bestämd plural: böjningarna

Hur används ordet böjning

 • "I fjol byggde han ett program, en sorts läxhjälp, för att träna på böjning av engelska ord."
 • "På förste taktdelen i fjärde takten isätter damen vänster fot i golvet med böjning av benet och vilar med höger fot intill vänster med tyngdpunkten kvar på vänster fot på andra taktdelen."
 • "Oftast försöker vi hitta en svensk böjning på ord som redan finns på ett annat språk, till exempel lobbning eller mobbning."
 • "En böjning av huvudet på 60 grader motsvarade 30 kilo ökad belastning."
 • "Låneord Felaktig böjning Rekommenderad böjning"
 • "Låneord Felaktig böjning Rekommenderad böjning"
 • "Först håller lyftaren ett axelbrett grepp och lyfter i ett moment upp till axlarna, antingen genom utfall eller genom böjning av benen."
 • "I ryck ska stången lyftas i ett enda moment från lyftplanet upp över lyftarens huvud till helt sträckta armar, antingen genom utfall eller genom böjning av benen."
 • "I vissa fall har de feminina artiklarna ” la ” och ” une ” lagts till när personen är en kvinna, exempelvis ” la juge ” för en kvinnlig domare, men kritiker menar att en feminin böjning av ordet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle."
 • "En böjning av huvudet på 60 grader motsvarade 30 kilo ökad belastning."
 • "I fjol byggde han ett program, en sorts läxhjälp, för att träna på böjning av engelska ord."
 • "På förste taktdelen i fjärde takten isätter damen vänster fot i golvet med böjning av benet och vilar med höger fot intill vänster med tyngdpunkten kvar på vänster fot på andra taktdelen."
 • "Oftast försöker vi hitta en svensk böjning på ord som redan finns på ett annat språk, till exempel lobbning eller mobbning."
 • "En böjning av huvudet på 60 grader motsvarade 30 kilo ökad belastning."
 • "Låneord Felaktig böjning Rekommenderad böjning"
 • "Låneord Felaktig böjning Rekommenderad böjning"
 • "Först håller lyftaren ett axelbrett grepp och lyfter i ett moment upp till axlarna, antingen genom utfall eller genom böjning av benen."
 • "I ryck ska stången lyftas i ett enda moment från lyftplanet upp över lyftarens huvud till helt sträckta armar, antingen genom utfall eller genom böjning av benen."
 • "I vissa fall har de feminina artiklarna ” la ” och ” une ” lagts till när personen är en kvinna, exempelvis ” la juge ” för en kvinnlig domare, men kritiker menar att en feminin böjning av ordet är ett steg mot ett mer jämställt samhälle."
 • "En böjning av huvudet på 60 grader motsvarade 30 kilo ökad belastning."

Ordet böjning har 2 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom lingvistik
fiske
lingvistik

Vad betyder böjning inom fiske ?

det att böja (sig); bugning, bock

Synonymer till böjning (inom fiske)

Möjliga synonymer till böjning (inom fiske)

Relaterat till böjning (inom fiske)

avsneddning

grammatik

hakform

krökning

vikning

lutning

Ordet böjning inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till böjning (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till böjning (inom lingvistik)

Diskussion om ordet böjning