hörn

hörnet
hörn
hörnen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till hörn

Hur böjs ordet hörn på svenska?

Obestämd singular: hörn
Bestämd singular: hörnet
Obestämd plural: hörn
Bestämd plural: hörnen

Hur används ordet hörn

 • "En ny boxningsklubb har öppnat i Karlskrona där förhoppningen är att människor från världens olika hörn ska mötas och på så sätt underlätta integrationen."
 • "Det var när Marcus Eriksson och hans kollega fick ett tomt hörn över på återvinningscentralen som de kom på idén att ställa fram möbler och andra saker de hittat i soporna."
 • "Mer än 50 punkter står på det späckade schemat och författare från världens alla hörn kommer till Karlskrona för att hålla föredrag och möta sina läsare."
 • "– Den första kvällen som vi skulle lära känna varandra satt vi i ett hörn istället och snackade Youtube vilket var ganska ovanligt år 2005, säger Axel Palm."
 • "– Vi har även tagit ner en del hörn och plockat bort tegelstenar, säger Ida Heverius Löndahl."
 • "– Agnes är superglad över kort, brev och paket från alla Sveriges hörn."
 • "Yrkes-VM, Worldskills, är en tävling där flera olika yrken deltar från världens alla hörn."
 • "De tävlande kom från alla av Sydsveriges hörn, så som Kristianstad, Karlskrona och Vimmerby."
 • "– Det räcker inte att säga att vi ska öppna gränserna för människor i alla världens hörn och tro att andra länder ska följa efter."
 • "– Det har pratats mycket om Blekinge och man börjar förstå att det inte är ett undanskymt hörn av Sverige utan att det händer mycket här."

Ordet hörn har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom matematik
 • Inom generell
allmänt
matematik
generell

Vad betyder hörn inom allmänt ?

punkt där två (eller flera) kanter eller yta|ytor möts

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till hörn (inom allmänt)

Möjliga synonymer till hörn (inom allmänt)

Relaterat till hörn (inom allmänt)

hakform

rum

plats

del

lutning

läge

Ordet hörn inom matematik

Hörn är ett begrepp inom geometrin. Inom plangeometrin kallas de punkter där sidorna i en polygon möts för hörn. Inom rymdgeometrin kallas de punkter, där kanterna i en polyeder möts för hörn. Inom analytisk geometri betecknar hörn en punkt på en kurva, där derivatan gör ett språng. Inom grafteori är hörn en av beståndsdelarna i en graf.

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till hörn (inom matematik)

Ordet hörn inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Synonymer till hörn (inom generell)

Uttryck till hörn (inom generell)

Möjliga synonymer till hörn (inom generell)

Diskussion om ordet hörn