divergens

divergensen
divergenser
divergenserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till divergens

Hur böjs ordet divergens på svenska?

Obestämd singular: divergens
Bestämd singular: divergensen
Obestämd plural: divergenser
Bestämd plural: divergenserna

Hur används ordet divergens

  • "B. divergens är välkänd, men B. microti och B. venatorum har inte rapporterats tidigare och är således nya arter för Sverige."
  • "I provmaterialet fanns tre olika arter av Babesia : B. divergens, B. microti och B. venatorum."

Vad betyder divergens inom fysik ?

en operator som avbildar ett vektorfält \mathbf{F}=(F_1, \ldots, F_n) av ''n'' variabler på skalärfältet \sum_{i=1}^n\frac{\partial F_i}{\partial x_i}

Möjliga synonymer till divergens

Relaterat till divergens

avsneddning

variation

olikhet

motsats

splittring

divergens

motsättning

omväg

spridning

lutning

Diskussion om ordet divergens