lutning

lutningen
lutningar
lutningarna
Substantiv [n]

Synonymer till lutning

Hur böjs ordet lutning på svenska?

Obestämd singular: lutning
Bestämd singular: lutningen
Obestämd plural: lutningar
Bestämd plural: lutningarna

Hur används ordet lutning

 • "– Vet man med sig att man är känslig och lätt får skador så kan man lägga på lite lutning på löpbande, då minskar skaderisken."
 • "Tittar du på maratonlöpare kör de en stor del av sina intervaller i lutning, för att inte skada sig."
 • "Ska du köra ett pass med mycket fart vill du inte ha för mycket lutning, då tappar du fartkänslan."
 • "Med sin lutning åt det brutala för skivan tankarna till Florida lika gärna som till genomsnittet för svensk death metal."
 • "Med sin lutning åt det brutala för skivan tankarna till Florida lika gärna som till genomsnittet för svensk death metal."
 • "Och den klarar till och med värre lutning på tomten än vad tillverkaren anger."
 • "Brons lutning är nämligen reglerad och varje meter i höjdled adderar cirka 20 meter tillfartsramp på varje sida."
 • "Systemet ska fungera även i 20 graders slagsida och 10 graders trim ( alltså lutning fram- eller bakåt ), även om man lätt kan föreställa sig att det måste kännas oerhört dramatiskt i ett sådant läge ute på öppet hav."
 • "Förutom att känna igen ett vrak måste man veta hur bilden påverkas av olika störningskällor som vågor, strömmar och skillnader i temperatur, och hur vattendjupet och bottnens lutning inverkar, säger Andréas Olsson."
 • "På femte albumet Outlaw gentlemen & shady ladies lever förvirringen vidare, men med en större lutning åt arenathrash än tidigare."
 • "Allt för att räkna ut vinklar, längd och lutning."
 • "Det är SVT:s datajournalister Helena Bengtsson, Fredrik Stålnacke och Rickard Andersson som har analyserat hur många vägar i Sverige som har felutformade kurvor, det vill säga med fel lutning och för skarp sväng i förhållande till den tillåtna hastigheten."
 • "Det är tvärfallet, det vill säga vägbanans lutning i tvärled, som är problemet på de underkända sträckorna."
 • "Lagom lutning prioriterat"
 • "Bärgarna har arbetat på bergväggar med över femtio procents lutning, i temperaturer ner till minus tjugo grader och ibland med snö upp till midjan."
 • "Från Källviken i Falun rapporteras om hur en stillastående buss i svag lutning började glida iväg, innan chauffören fick stopp på den."
 • "Idag saknas tillräckliga krav på lutning i kurvor på våra svenska vägar men transportstyrelsen håller nu på att se över regelverket."
 • "Många kurvor runtom i det svenska vägnätet är mer eller mindre feldoserade, det vill säga att vägbanans lutning är felaktig."
 • "Det lutar 38 procent och här ska 35 000 ton grus läggas ut för att backarna ska få rätt lutning enligt FIS bestämmelser."
 • "– Om man ser någon lutning så är det en synvilla, fortsätter han."

Ordet lutning har 2 betydelser

 • Inom alpin
 • Inom teknik
alpin
teknik

Vad betyder lutning inom alpin ?

sätt på vilket en rät linje lutar i ett koordinatsystem

Synonymer till lutning (inom alpin)

Möjliga synonymer till lutning (inom alpin)

Möjliga synonymer till lutning (inom alpin)

Relaterat till lutning (inom alpin)

avsneddning

hakform

vätska

ojämnhet

lutning

nedgång

renlighet

Ordet lutning inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till lutning (inom teknik)

Diskussion om ordet lutning