inmutning

inmutningen
inmutningar
inmutningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet inmutning på svenska?

Obestämd singular: inmutning
Bestämd singular: inmutningen
Obestämd plural: inmutningar
Bestämd plural: inmutningarna

Hur används ordet inmutning

  • "Till midsommar tror han att det finns svar på frågan om det vid Igenes återstående inmutning, produktionsborrhålet i Mora, finns tillräckligt med gas för att den ska vara kommersiellt utvinningsbar."
  • "Länsstyrelsen har godkänt Taberg Minings inmutning vid sydöstra Eckern."
  • "Mitt i Svenska skifferoljeaktiebolagets inmutning bor Stig Persson."
  • "Ett undersökningstillstånd är att likna med en inmutning av mark och det är minerallagen som styr vad en gruvprojektörer kan och får göra."
  • "Gasledningsbolaget Nordstream har av Helsingfors tingsrätt tills vidare förbjudits att röja minor i ett område där det ansökts om inmutning för gruvbrytning."
  • "Ansökningen om inmutning kommer från en affärsidkare som sagt sig vilja stoppa de problem gasledningsbygget vållar."
  • "Alla tre metallerna finns enligt honom i större mängd än vad som behövs för att en gruvdrift skulle vara lönsam, och han tror att hans inmutning snart ska vara såld till något gruvbolag."
  • "Kvinnorna i Överturingen har hittills lagt ner sådär en tiotusen kronor på sin inmutning."
  • "Hon och Siv Wiik hade överlåtit sin inmutning i skogarna mellan Överturingen och Ytterhogdal till kanadensiska Hansa Resources."

Diskussion om ordet inmutning