gradient

gradienten
gradienter
gradienterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet gradient på svenska?

Obestämd singular: gradient
Bestämd singular: gradienten
Obestämd plural: gradienter
Bestämd plural: gradienterna

Hur används ordet gradient

  • "Vår försurning är som en gradient genom länet där vi har"
  • "– Det är svårt att säga ( vad det beror på ) men delvis är det ju så att de här levnadsvanorna och folksjukdomarna uppvisar en social gradient, så folk med lägre utbildning, lägre inkomster eller som har vissa yrken har också sämre levnadsvanor."
  • "Har högt blodtryck, som andra hjärt-kärlsjukdomar, en social gradient?"

Vad betyder gradient inom luftfart ?

Gradient är inom matematiken en vektorvärd funktion av ett skalärfält http://sv.wikipedia.org/wiki/Gradient

Möjliga synonymer till gradient

Diskussion om ordet gradient

  • - 2014-03-05

    matematiskt: relativ lutning eller ändring

gradient

gradients
Substantiv

Översättningar

Ordet gradient har 3 betydelser

  • Inom byggnadskonst
  • Inom generell
  • Inom teknik
byggnadskonst
generell
teknik

Ordet gradient inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till gradient (inom byggnadskonst)

Ordet gradient inom generell

a graded change in the magnitude of some physical quantity or dimension

Ordet gradient inom teknik

the property possessed by a line or surface that departs from the horizontal

Synonymer till gradient (inom teknik)

Diskussion om ordet gradient