incline

inclines
Substantiv

Översättningar

Synonymer till incline

Ordet incline har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom teknik
  • Inom generell
matematik
teknik
generell

Ordet incline inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Ordet incline inom teknik

Synonymer till incline (inom teknik)

Ordet incline inom generell

Synonymer till incline (inom generell)

Diskussion om ordet incline

incline

incline
inclined
inclined
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till incline (inom generell)

Ordet incline har 4 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom generell
  • Inom bildligt
  • Inom kricket
sjöfart
generell
bildligt
kricket

Ordet incline inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till incline (inom sjöfart)

Ordet incline inom generell

Synonymer till incline (inom generell)

Ordet incline inom bildligt

Synonymer till incline (inom bildligt)

Ordet incline inom kricket

Översättningar (inom kricket)

Synonymer till incline (inom kricket)

Möjliga synonymer till incline (inom kricket)

Diskussion om ordet incline