hang

hanget
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet hang

 • "Ja, men det är väl hang arounds till de här gängen liksom."
 • "Det har bara gått tre veckor sen Ann-Louise kom tillbaka från Schweitz med sin utvalda hang."
 • "För att få köpa en hang måste du skriva ett brev och motivera varför just du ska bli den lyckliga ägaren."
 • "Mannen greps i ett annat samman- hang, och när DNA-test gjordes dök en matchning upp i SKL:s register mot ett prov taget när våldtäkten anmäldes."
 • "Vi gör andra undersökningar också, och sätter testet i ett samman- hang, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson-Bågenholm."
 • "- Att göra det i ett sådant här samman- hang tycker jag är fruktansvärt, säger Mia Strandell, på SOS-barnbyar."
 • "- Tyvärr blir det ju inte färre människor som lider av vissa störningar, som sådana med hang ups på kända personer, säger hon utan att vilja kommentera vem eller vilka inom familjen som har varit utsatta."
 • "- Vi ska mer än tidigare börja se biståndet som utrikespolitik och fattigdomsbekämpning och då måste man tydligt visa vilket politiskt samman- hang vi ska verka i, säger bistånds- minister Carin Jämtin till TT."
 • "Hans senaste hang up verkar vara på den mytomspunna hjältinnan Jeanne D ’ Arc."
 • "Varför denna hang up på just Dolly Parton?"

Vad betyder hang inom generell ?

Hang kan avse en bergssluttning som ger uppvindar som används vid segelflyg och hängflygning. Hang kan även avse själva uppvinden som bildas vid sådana bergsluttningar. Vinden kan även refereras med begreppet hangvind. Hangvinden gör att segelflygare och hängflygare kan flyga längs hanget utan att tappa höjd. http://sv.wikipedia.org/wiki/Hang

Möjliga synonymer till hang

Diskussion om ordet hang

 • Hultkrantz - 2009-04-23

  past tense: hung

hang

hangs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet hang

 • "he adjusted the hang of his coat"
 • "he couldn't get the hang of it"

Ordet hang har 3 betydelser

 • Inom konst
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
konst
vardagligt
teknik

Vad betyder hang inom konst ?

the way a garment hangs

Översättningar (inom konst)

Svenska

Möjliga synonymer till hang (inom konst)

Ordet hang inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till hang (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till hang (inom vardagligt)

Ordet hang inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till hang (inom teknik)

Diskussion om ordet hang

hang

hang
hung
hung
Verb

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till hang (inom teknik)

Hur används ordet hang

 • "hang on to your father's hands"
 • "The flag hung on the wall"
 • "Hang that picture on the wall"
 • "The murdered was hanged on Friday"
 • "Hang one's head in shame"
 • "This dress hangs well"
 • "This worry hangs on my mind"
 • "The cloud of suspicion hangs over her"
 • "Heavy fog hung over the valley"
 • "Picasso hangs in this new wing of the museum"
 • "Hang wallpaper"
 • "This cabinet door doesn't hang right!"
 • "hang a door"
 • "hang the venison for a few days"

Ordet hang har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom årstider
 • Inom juridik
mat
generell
årstider
juridik

Ordet hang inom mat

Översättningar (inom mat)

Ordet hang inom generell

be suspended or hanging

cause to be hanging or suspended

kill by hanging

let drop or droop

be menacing, burdensome, or oppressive

be suspended or poised

be exhibited

prevent from reaching a verdict, of a jury

decorate or furnish with something suspended

be placed in position as by a hinge

place in position as by a hinge so as to allow free movement in one direction

of meat, in order to get a gamey taste

(inom generell)

Synonymer till hang (inom generell)

Uttryck till hang (inom generell)

Ordet hang inom årstider

fall or flow in a certain way

Synonymer till hang (inom årstider)

Ordet hang inom juridik

Synonymer till hang (inom juridik)

Möjliga synonymer till hang (inom juridik)

Diskussion om ordet hang