hear

hear
heard
heard
Verb

Översättningar

Hur används ordet hear

  • "The jury had heard all the evidence"
  • "We heard nothing from our son for five years"

Ordet hear har 5 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom religion
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom norgespec
vardagligt
religion
juridik
generell
norgespec

Vad betyder hear inom vardagligt ?

perceive sound; perceive by the auditory sense

Översättningar

Synonymer till hear

Möjliga synonymer till hear

Ordet hear inom religion

to gain knowledge of by hearing

Översättningar

Synonymer till hear

Möjliga synonymer till hear

Ordet hear inom juridik

examine or hear (evidence or a case) by judicial process

Översättningar

Synonymer till hear

Möjliga synonymer till hear

Ordet hear inom generell

receive a communication from someone

Översättningar

Möjliga synonymer till hear

Ordet hear inom norgespec

Översättningar

Synonymer till hear

Möjliga synonymer till hear