ascertain

ascertain
ascertained
ascertained
Verb

Översättningar

Ordet ascertain har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
vardagligt
spel

Ordet ascertain inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till ascertain (inom vardagligt)

Ordet ascertain inom spel

Synonymer till ascertain (inom spel)