check

checken
checker
checkerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till check

Hur böjs ordet check på svenska?

Obestämd singular: check
Bestämd singular: checken
Obestämd plural: checker
Bestämd plural: checkerna

Hur används ordet check

 • "Resecheckar används sällan för vardagstransaktioner av affärer"
 • "Under onsdagen fick han hem en check i brevlådan med ett värde på 3500 pund, alltså en nolla mer än vad det skulle varit."
 • "– Jag hade check 59 och en annan person hade check 33 så det verkar ju som bedragaren delat ut många, säger Håkan Robertsson."
 • "– Jag hade check 59 och en annan person hade check 33 så det verkar ju som bedragaren delat ut många, säger Håkan Robertsson."
 • "Therese Petersson vann en check på 5 000 dollar och en guldmedelj tillsammans med sitt lag."
 • "Första pris : en check på 2000 kronor som tillfaller klassen."
 • "Organisationen Artister mot nazister delade i går ut priset och Johansson fick motta en check på 50.000 kronor på Nalen i Stockholm av Mikael Wiehe och Tomas Ledin."
 • "Han fick ta emot en check på beloppet, ett fint diplom och en vacker blombukett, men mest av allt en massa beröm för skolans satsning."
 • "När Niggli nu inte kommer till start i finalhelgen blir Tove Alexandersson den klara favoriten att springa hem totalsegern och en check på 32 000 kronor."
 • "Tidningen produceras av på Perslundaskolan i Ockelbo och eleverna får en check på 15 000 kronor."
 • "Vid ett tredje försök misslyckades männen, att med en check lura till sig 1,2 miljoner kronor."

Ordet check har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom allmänt
ekonomi
allmänt

Vad betyder check inom ekonomi ?

betalningsmedel; skriftlig ersättning för fysiska pengar

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Synonymer till check (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till check (inom ekonomi)

Ordet check inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till check (inom allmänt)

Möjliga synonymer till check (inom allmänt)

Diskussion om ordet check

check

checks
Substantiv

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till check (inom allmänt)

Hur används ordet check

 • "The customs officers made a baggage check"
 • "Policemen conduct a security check on a street"
 • "war caused a check in the company's growth"
 • "a check on its dependability under stress"
 • "as he called the role he put a check mark by each student's name"
 • "The rain put a check to our plans"
 • "A check pattern"
 • "Travelers' checks are rarely used for everyday transactions by businesses"
 • "I requested the waiter for the check"
 • "he asked the waiter for the check"
 • "I didn't even realize the king was in check"
 • "Wage growth in government sector being kept in check"
 • "Despite my lack of experience I kept him in check"
 • "he paid all his bills by check"
 • "they made a check of their equipment"
 • "the pilot ran through the check-out procedure"

Ordet check har 10 betydelser

 • Inom spel
 • Inom textil
 • Inom amerikansk engelska, ekonomi
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom polisväsende
 • Inom ekonomi
 • Inom ekonomi
 • Inom sport
 • Inom kemi
spel
textil
amerikansk engelska, ekonomi
religion
generell
polisväsende
ekonomi
ekonomi
sport
kemi

Vad betyder check inom spel ?

schackterm,även bildligt. Spelaren står i schack och har förlorat, inga drag kan rädda honom

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet check inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Möjliga synonymer till check (inom textil)

Ordet check inom amerikansk engelska, ekonomi

the bill in a restaurant

Översättningar (inom amerikansk engelska, ekonomi)

Svenska

Synonymer till check (inom amerikansk engelska, ekonomi)

Möjliga synonymer till check (inom amerikansk engelska, ekonomi)

Ordet check inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till check (inom religion)

Ordet check inom generell

mest bildligt, hålla någon i schack

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet check inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till check (inom polisväsende)

Ordet check inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Ordet check inom ekonomi

a written order directing a bank to pay money

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till check (inom ekonomi)

Ordet check inom sport

the act of inspecting or verifying

Översättningar (inom sport)

Synonymer till check (inom sport)

Möjliga synonymer till check (inom sport)

Ordet check inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till check (inom kemi)

Möjliga synonymer till check (inom kemi)

Diskussion om ordet check

check

check
checked
checked
Verb

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Hur används ordet check

 • "The handwriting checks with the signature on the check"
 • "She checked for an instant and missed a step"
 • "check into the rumor"
 • "check the time of the class"
 • "check the brakes"
 • "Check out the engine"
 • "Please check each name on the list"
 • "These stories don't check!"
 • "check your luggage before boarding"
 • "The dog checked"
 • "Check the growth of communism in SE Asia"
 • "He checked my kings"
 • "check the spelling of this word"
 • "check your facts"
 • "He checked the flow of water by shutting off the main valve"
 • "The heat checked the paint"

Ordet check har 13 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom sport
 • Inom medicin
 • Inom valuta
 • Inom allmänt
 • Inom sport
 • Inom spel
 • Inom generell
 • Inom musik
 • Inom spel
 • Inom konst
 • Inom teknik
 • Inom kemi
bildligt
sport
medicin
valuta
allmänt
sport
spel
generell
musik
spel
konst
teknik
kemi

Vad betyder check inom bildligt ?

make an examination or investigation

Översättningar (inom bildligt)

Ordet check inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till check (inom sport)

 • kill [ sport and recreation ]

Ordet check inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till check (inom medicin)

Ordet check inom valuta

put a check mark on or next to

Översättningar (inom valuta)

Synonymer till check (inom valuta)

Ordet check inom allmänt

be verified or confirmed; pass inspection

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till check (inom allmänt)

Möjliga synonymer till check (inom allmänt)

Ordet check inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till check (inom sport)

Ordet check inom spel

consign for shipment on a vehicle, as of luggage

Översättningar (inom spel)

Möjliga synonymer till check (inom spel)

Ordet check inom generell

stop in a chase esp. when scent is lost

mark into squares or draw squares on; draw crossed lines on

decline to initiate betting, in poker

verify by consulting a source or authority

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till check (inom generell)

Ordet check inom musik

hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of

Översättningar (inom musik)

Synonymer till check (inom musik)

Möjliga synonymer till check (inom musik)

Ordet check inom spel

place into check in a game of chess

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet check inom konst

write out a check on a bank account

Översättningar (inom konst)

Svenska

Möjliga synonymer till check (inom konst)

Ordet check inom teknik

arrest the motion (of something) abruptly

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till check (inom teknik)

Ordet check inom kemi

make cracks or chinks in

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till check (inom kemi)

Diskussion om ordet check