uppsikt

Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet uppsikt

 • "Mahmod Alaasad, Herman Wahlström, Jamal Assi och Bishaw Kelkau sliter med tunga stenar medan arbetsledare Leif Mattisson håller uppsikt så att ingen skadar sig och att stenarna hamnar där de ska."
 • "Dementa som lämnas helt utan uppsikt upp till en timme."
 • "Närpolischef Anders Wiklander menar att det sannolikt inte finns något samband mellan de olika händelserna, men uppmanar de beonde till att hålla uppsikt."
 • "Efter en dialog med länsstyrelsen inför Sweden Rock till nästa år olikfärgade armband och festivalvärdar för att det ska vara lättare att hålla uppsikt."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Någon måste ha uppsikt hela tiden, säger Emma."
 • "För att få bättre uppsikt över vilka som dricker alkohol på festvialen ska nu minderåriga få en annan färg på armbandet."
 • "Hunden måste till exempel vara kopplad när den inte är i vattnet, det måste gå att se vem som äger hundarna som badar och varje ägare ansvarar för att ha hunden under uppsikt så att den inte jagar eller skadar andra djur eller människor."
 • "Den funktionshindrade pojken lämnades utan uppsikt utanför korttidsboendet i Blekinge."
 • "Karlskronapolisen utreder villainbrotten som skett och även om brotten inte är lösta står det klart att tjuvarna troligtvis haft de boende i området under uppsikt."

Vad betyder uppsikt inom generell ?

övervakning, bevakning

Möjliga synonymer till uppsikt

Diskussion om ordet uppsikt

uppsikt

uppsikten
uppsikter
uppsikterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet uppsikt på svenska?

Obestämd singular: uppsikt
Bestämd singular: uppsikten
Obestämd plural: uppsikter
Bestämd plural: uppsikterna

Hur används ordet uppsikt

 • "Han togs under uppsikt av en morbror"
 • "Mahmod Alaasad, Herman Wahlström, Jamal Assi och Bishaw Kelkau sliter med tunga stenar medan arbetsledare Leif Mattisson håller uppsikt så att ingen skadar sig och att stenarna hamnar där de ska."
 • "Dementa som lämnas helt utan uppsikt upp till en timme."
 • "Närpolischef Anders Wiklander menar att det sannolikt inte finns något samband mellan de olika händelserna, men uppmanar de beonde till att hålla uppsikt."
 • "Efter en dialog med länsstyrelsen inför Sweden Rock till nästa år olikfärgade armband och festivalvärdar för att det ska vara lättare att hålla uppsikt."
 • "Länsstyrelsen förelägger nu hästägaren att se till att samtliga hästar ges tillräckligt med foder och vatten samt att ägaren omedelbart slutar att binda upp sina hästar mer än endast tillfälligtvis och endast då de är under uppsikt."
 • "Någon måste ha uppsikt hela tiden, säger Emma."
 • "För att få bättre uppsikt över vilka som dricker alkohol på festvialen ska nu minderåriga få en annan färg på armbandet."
 • "Hunden måste till exempel vara kopplad när den inte är i vattnet, det måste gå att se vem som äger hundarna som badar och varje ägare ansvarar för att ha hunden under uppsikt så att den inte jagar eller skadar andra djur eller människor."
 • "Den funktionshindrade pojken lämnades utan uppsikt utanför korttidsboendet i Blekinge."
 • "Karlskronapolisen utreder villainbrotten som skett och även om brotten inte är lösta står det klart att tjuvarna troligtvis haft de boende i området under uppsikt."

Vad betyder uppsikt inom polisväsende ?

övervakning, bevakning

Relaterat till uppsikt

myndighet

uppmärksamhet

inskränkning

skydd

ledning

kvarhållande

myndighet

Diskussion om ordet uppsikt