efterbevakning

efterbevakningen

(-)(-)
Substantiv
ekonomi
Långsiktig bevakning av kreditförlust

Synonymer

Vid brand
  • "Räddningsmanskapet lyckades släcka branden och sedan återstod eftersläckningsarbete och efterbevakning."

Synonymer