indrivning

indrivningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till indrivning

Hur används ordet indrivning

  • "Enligt polisen handlar mycket av verksamheten i dag om indrivning och utpressning."
  • "I Dalarna kan det handla om svartklubbsverksamhet, narkotikabrott och indrivning av skulder från andra kriminella."
  • "Men deras närvaro kommer att märkas då flera MC-klubbar ägnar sig åt indrivning och beskyddarverksamhet."
  • "Det inkassoföretag som Landstinget i Gävleborg planerar att sälja sina patientfordringar till, har flera gånger klandrats i Inkassonämnden för oetiskt förfarande vid indrivning av skulder."
  • "Och att brandattentatet kan ha rört sig om indrivning av skulden."
  • "Staten sköter indrivning"
  • "Trots att kvinnan var skuldfri gjorde kronofogden en indrivning."
  • "Därefter lämnas vitet till indrivning hos kronofogden, säger Johan Hedin."
  • "Hittills har ägaren fått krav på 240 000 kronor som ni hamnat hos kronofogden för indrivning."
  • "Hittills har ägaren fått krav på 240.000 kronor som nu har hamnat hos kronofogden för indrivning."

Möjliga synonymer till indrivning

Relaterat till indrivning

inkomst

ansvarspåföljd

befallning

inskjutning