lytesbot

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till lytesbot

ansvarspåföljd

botgöring

restitution

gengäld

bestraffning