vitesföreläggande

vitesföreläggandet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet vitesföreläggande

  • "Företaget har nu två månader på sig att uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer, annars kan det bli aktuellt med vitesföreläggande."
  • "Skolinspektionen har beslutat om vitesföreläggande på 1,5 miljoner kronor till Praktiska gymnasiet i Karlskrona för brister inom undervisning och lärande, elevernas rätt till särskilt stöd, samt betyg och bedömning."
  • "Skolan har sedan tidigare ett vitesföreläggande på 650 000 kronor."
  • "Riskerar höga vitesföreläggande"
  • "Enligt Hjalmarsson är något vitesföreläggande inte aktuellt eftersom eleven inte längre går kvar i särskolan."
  • "Om skylten inte plockas bort hotas SD i Karlskrona av ett vitesföreläggande."
  • "Eftersom ljudet legat över riktvärdena beslutade miljödomstolen om ett vitesföreläggande på 200 000 kronor."
  • "Älvdalen är hittills den enda kommun som fått ett sådant vitesföreläggande."
  • "Länsstyrelsen har nu beslutat om ett vitesföreläggande om inte vattennivån åtgärdas."
  • "Myndigheten slår fast att eleven inte haft en fungerande skolgång sedan 2016 och att vitesföreläggande på en halv miljon kronor gäller om de utfärdade kraven inte hörsammas i tid."

Relaterat till vitesföreläggande

ansvarspåföljd

domstolsförhandling

befallning

Diskussion om ordet vitesföreläggande