arrestering

arresteringen
arresteringar
arresteringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till arrestering

Hur böjs ordet arrestering på svenska?

Obestämd singular: arrestering
Bestämd singular: arresteringen
Obestämd plural: arresteringar
Bestämd plural: arresteringarna

Hur används ordet arrestering

 • "Nazisternas var mycket noga med att anteckna varje arrestering, förflyttningar och dödsfall."
 • "Nazisternas var mycket noga med att anteckna varje arrestering, förflyttningar och dödsfall."
 • "Han lyckades dock fly till Ryssland och undkom således arrestering."
 • "” Det finns inget fog för hans arrestering och jag kräver ett omedelbart frisläppande ”, säger Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens kulturutskott ( FP ) i ett uttalande."
 • "Nu följer åtgärder enligt lagen om utlämning och den europeiska förordningen om arrestering. ”"
 • "Men gerillaledaren har hittills lyckats undgå arrestering och är inte särskilt känd för allmänheten."
 • "Enligt organisationerna bakom stämningen ska NSA:s övervakning bryta mot konstitutionens första tillägg, som bland annat handlar om yttrandefrihet samt det fjärde tillägget som förbjuder arrestering och husrannsakan om inte skälig misstanke finns."
 • "Efter arrestering av den belarusiske journalisten Roman Prostasevitj reagerar landets opposition."
 • "Order om arrestering av Arafats änka"
 • "Men gerillaledaren har hittills lyckats undgå arrestering och är inte särskilt känd för allmänheten."
 • "Nazisternas var mycket noga med att anteckna varje arrestering, förflyttningar och dödsfall."
 • "Nazisternas var mycket noga med att anteckna varje arrestering, förflyttningar och dödsfall."
 • "Han lyckades dock fly till Ryssland och undkom således arrestering."
 • "” Det finns inget fog för hans arrestering och jag kräver ett omedelbart frisläppande ”, säger Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens kulturutskott ( FP ) i ett uttalande."
 • "Nu följer åtgärder enligt lagen om utlämning och den europeiska förordningen om arrestering. ”"
 • "Men gerillaledaren har hittills lyckats undgå arrestering och är inte särskilt känd för allmänheten."
 • "Enligt organisationerna bakom stämningen ska NSA:s övervakning bryta mot konstitutionens första tillägg, som bland annat handlar om yttrandefrihet samt det fjärde tillägget som förbjuder arrestering och husrannsakan om inte skälig misstanke finns."
 • "Efter arrestering av den belarusiske journalisten Roman Prostasevitj reagerar landets opposition."
 • "Order om arrestering av Arafats änka"
 • "Men gerillaledaren har hittills lyckats undgå arrestering och är inte särskilt känd för allmänheten."

Vad betyder arrestering inom polisväsende ?

det att arrestera

Möjliga synonymer till arrestering

Relaterat till arrestering

besittningstagande

inskränkning

hinder

bestraffning

ofrihet

befallning

Diskussion om ordet arrestering