kapare

kaparen
kapare
kaparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till kapare

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet kapare på svenska?

Obestämd singular: kapare
Bestämd singular: kaparen
Obestämd plural: kapare
Bestämd plural: kaparna

Ordet kapare har 2 betydelser

  • Inom historia
  • Inom sjöfart
historia
sjöfart

Vad betyder kapare inom historia ?

sjörövarfartyg; fartyg som har sin regerings tillåtelse (kaparbrev) att erövra (kapa) andra länders fartyg och dess last

Översättningar (inom historia)

Synonymer till kapare (inom historia)

Möjliga synonymer till kapare (inom historia)

Relaterat till kapare (inom historia)

kombattant

besittningstagande

tjuv

Ordet kapare inom sjöfart

En kapare eller fribytare är ett privat fartyg eller en sjöman på ett sådant fartyg som seglar med ett av regeringsmyndighet utfärdat kaparbrev i vilket denne fått rätt att uppbringa fientliga handelsfartyg. Bilden: Sir Francis Drake https://sv.wikipedia.org/wiki/Kapare

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Möjliga synonymer till kapare (inom sjöfart)

Diskussion om ordet kapare