rovgirighet

Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till rovgirighet

Diskussion om ordet rovgirighet

rovgirighet

rovgirigheten
rovgirigheter
rovgirigheterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet rovgirighet på svenska?

Obestämd singular: rovgirighet
Bestämd singular: rovgirigheten
Obestämd plural: rovgirigheter
Bestämd plural: rovgirigheterna

Möjliga synonymer till rovgirighet

Relaterat till rovgirighet

besittningstagande

stränghet

kriminalitet

ekonomi

åtrå

Diskussion om ordet rovgirighet