själviskhet

själviskheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till själviskhet

Hur används ordet själviskhet

  • "” Vi vill ha ett slut på de blinda åtstramningarna och den nationella själviskhet som degraderat EU ”, säger Pittella själv i ett pressmeddelande."
  • "Det gick så långt att jag trodde att straffet för vår själviskhet var att Lucas togs ifrån oss."
  • "Fördömde själviskhet"
  • "Vid den traditionella midnattsmässan i S:t Peterskyrkan i Rom sade påven Benedictus XVI att människors själviskhet förstör miljön på jorden."
  • "Påven manade i sin första julnattsmässa i Peterskyrkan människor att sky stolthet och själviskhet och öppna sina hjärtan för Gud och sina medmänniskor."
  • "Den handlar om val man gör i livet, om själviskhet och hur svårt det kan vara att våga sträcka ut en hjälpande hand till någon annan."
  • "Tror att andra drivs av själviskhet"
  • "Människor med en cynisk inställning definieras i studien som de som tror att andra människor drivs av själviskhet."
  • "Den första utmaningen för forskarna var att definiera själviskhet och sedan mäta detta hos personerna i studien."
  • "Studien ger forskarna nya insikter i mänsklig själviskhet respektive ett altruistiskt, oegennyttigt, beteende."

Möjliga synonymer till själviskhet

Relaterat till själviskhet

stränghet

ekonomi

misantropi

själviskhet

Diskussion om ordet själviskhet