hårdhänthet

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet hårdhänthet

  • "Det finns misstanke om att blåmärkena uppkommit genom hårdhänthet och enhetschef kontaktades för att bedöma vad som hänt."
  • "Orsaken är upprepade klagomål från patienter gällande ohörsamhet och hårdhänthet."
  • "Andra rör bland annat misstänkt stöld, hårdhänthet, nedlåtande kommentarer och bristande tillsyn men det finns också lindrigare bekrivna anmälningar som klagomål på färdtjänspersonal och bristande anhöriginformation."
  • "Att de båda inte var i något kärleksförhållande och att gärningen varit förenad med visst tvång och hårdhänthet är två av orsakerna till att brottet rubriceras som våldtäkt framför sexuellt utnyttjande."
  • "Lex Sarah-anmäls för hårdhänthet"
  • "Men han vill inte gå med på att det skulle rört sig om någon hårdhänthet."
  • "BASEBALL San Diego-tränaren förbannar nog sin hårdhänthet."
  • "Protesterna är de största sedan de som följde valet 2009 och som myndigheter då slog ned med stor hårdhänthet."

Diskussion om ordet hårdhänthet