hänsynslöshet

hänsynslösheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet hänsynslöshet

  • "Åklagaren anser att den 19-årige mannen visade särskild hänsynslöshet och råhet och åtalar honom därför för grov misshandel."
  • "– Idrottsledaren har visat stor hänsynslöshet och utnyttjat deras skyddslösa ställning, säger John Dagnevik under rättegången."
  • "Enligt åklagaren har mannen visat särskild hänsynslöshet och råhet genom utdela slag och sparkar mot en liggande person samt även att misshandeln har pågått under lång tid."
  • "Hon anser att 20-åringen visat på särskilt hänsynslöshet och råhet och vill att hovrätten skärper straffet till fängelse till 18 månader."
  • "26-åringen åtals för försök till grov misshandel samt grov vårdslöshet i trafik eftersom åklagaren anser att han visat uppenbar likgiltighet för andra trafikanters liv och egendom samt särskild hänsynslöshet och råhet då han höll på att köra på polismannen."
  • "” Brottet bör bedömas som grovt eftersom ( den misstänkta gärningsmannens namn ) har visat särskild råhet och hänsynslöshet genom att fortsätta utöva våld mot ( brottsoffrets namn ) huvud när denne låg ner. ”, skriver åklagaren i åtalet."
  • "– Det handlar om en synnerligen grov misshandel präglad av hänsynslöshet och råhet."
  • "Enligt åtalet som lämnats in till Blekinge tingsrätt har kvinnan visat särskild hänsynslöshet och råhet när hon orsakat offrens skador."
  • "– Det handlar om en synnerligen grov misshandel präglad av hänsynslöshet och råhet, säger chefsåklagaren Pernilla Åström, när rättegången inleddes."
  • "Det är för mycket båtar, för mycket okunnighet och hänsynslöshet."

Vad betyder hänsynslöshet inom generell ?

det att vara hänsynslös

Möjliga synonymer till hänsynslöshet

Relaterat till hänsynslöshet

rättshaveri

upplösning

ohövlighet

illvilja

stränghet

själviskhet

missaktning

ouppmärksamhet

oduglighet

dumdristighet

oförskämdhet

sannfärdighet

känslolöshet

Diskussion om ordet hänsynslöshet