rättshaveri

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet rättshaveri

  • "Hon kallar fallet för ett ” rättshaveri ”."
  • "– Det kan vara startpunkten till ett rättshaveri."
  • "” Min redogörelse skulle kunna tolkas som revanschlystnad och rättshaveri."
  • "” Min redogörelse skulle kunna tolkas som revanschlystnad och rättshaveri."
  • "Landskrona – Han anklagar miljöchef för rättshaveri"
  • "Enligt Nationalencyklopedins ordbok är förklaringen till ordet rättshaveri ” en onyanserad och överdriven strävan att till varje pris utkräva sin rätt i stort och smått ”."
  • "Hela situationen är ett rättshaveri och jag tar inte ställning till det nu."

Diskussion om ordet rättshaveri