fascist

[faˈɧɪst]
fascisten
fascister
fascisterna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till fascist

Motsats till fascist

Hur uttalas ordet fascist?

[faˈɧɪst]

Hur böjs ordet fascist på svenska?

Obestämd singular: fascist
Bestämd singular: fascisten
Obestämd plural: fascister
Bestämd plural: fascisterna

Vad betyder fascist inom politik ?

Ursprungligen en person som förespråkar ett auktoritärt och hierarkiskt styre, numera används ofta som ett skällsord i betydelsen våldsverkare, hänsynslös person

Möjliga synonymer till fascist

Relaterat till fascist

våldsamhet

förstörare

underklass

oförskämdhet

Diskussion om ordet fascist

fascist

Adjektiv

Hur används ordet fascist

  • "fascist propaganda"

Vad betyder fascist inom politik ?

relating to or characteristic of fascism

Diskussion om ordet fascist

fascist

fascists
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder fascist inom politik ?

An adherent of fascism or other right-wing authoritarian views

Diskussion om ordet fascist