terror

terrorn
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till terror

Diskussion om ordet terror

terror

Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet terror

  • "The rabid dog was the terror of the neighborhood."
  • "That little terror of a child."

Ordet terror har 4 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom medicin
  • Inom politik
  • Inom slang
norgespec
medicin
politik
slang

Vad betyder terror inom norgespec ?

Intense, overpowering fear.

Översättningar (inom norgespec)

Svenska

Synonymer till terror (inom norgespec)

Möjliga synonymer till terror (inom norgespec)

Ordet terror inom medicin

one who inspires fear or dread; (informal) annoying and intolerable pest

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till terror (inom medicin)

Möjliga synonymer till terror (inom medicin)

Ordet terror inom politik

violence or threats of violence used for intimidation or coercion; period during which such violence or threats of violence takes place

Översättningar (inom politik)

Synonymer till terror (inom politik)

Möjliga synonymer till terror (inom politik)

Ordet terror inom slang

annoying and intolerable pest

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till terror (inom slang)

Diskussion om ordet terror