torment

torments
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet torment

 • "the torments of the damned"
 • "so great was his harassment that he wanted to destroy his tormentors"

Ordet torment har 5 betydelser

 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom norgespec
 • Inom religion
 • Inom medicin
ålderdomlig
generell
norgespec
religion
medicin

Ordet torment inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Synonymer till torment (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till torment (inom ålderdomlig)

Ordet torment inom generell

Synonymer till torment (inom generell)

Uttryck till torment (inom generell)

Ord i uttryck för torment (inom generell)

Möjliga synonymer till torment (inom generell)

Möjliga synonymer till torment (inom generell)

Ordet torment inom norgespec

Synonymer till torment (inom norgespec)

Möjliga synonymer till torment (inom norgespec)

Ordet torment inom religion

Synonymer till torment (inom religion)

Ordet torment inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till torment (inom medicin)

Möjliga synonymer till torment (inom medicin)

Diskussion om ordet torment

torment

torment
tormented
tormented
Verb

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till torment (inom medicin)

Ordet torment har 4 betydelser

 • Inom däggdjur
 • Inom kläder
 • Inom media
 • Inom meteorologi
däggdjur
kläder
media
meteorologi

Ordet torment inom däggdjur

Översättningar (inom däggdjur)

Synonymer till torment (inom däggdjur)

Ordet torment inom kläder

torment emotionally or mentally

Synonymer till torment (inom kläder)

Ordet torment inom media

annoy constantly

Synonymer till torment (inom media)

Möjliga synonymer till torment (inom media)

Ordet torment inom meteorologi

Synonymer till torment (inom meteorologi)

Möjliga synonymer till torment (inom meteorologi)

Diskussion om ordet torment