harass

harassed
harass
harassed
Verb

Ordet harass har 4 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom generell
  • Inom data
  • Inom medicin
allmänt
generell
data
medicin

Ordet harass inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till harass (inom allmänt)

Möjliga synonymer till harass (inom allmänt)

Ordet harass inom generell

Synonymer till harass (inom generell)

Uttryck till harass (inom generell)

Ordet harass inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till harass (inom data)

Möjliga synonymer till harass (inom data)

Ordet harass inom medicin

annoy continually or chronically

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till harass (inom medicin)

Diskussion om ordet harass

  • - 2018-09-02

    ilska