rally

rallyt
rallyn
rallyna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet rally på svenska?

Obestämd singular: rally
Bestämd singular: rallyt
Obestämd plural: rallyn
Bestämd plural: rallyna

Hur används ordet rally

 • "Tufft rally fick många att avbryta"
 • "Av 140 startande i dagens rally tog sig endast 99 tävlande i mål."
 • "Då ser en hur fort det egentligen går och hur skickliga förarna är, säger Åke Hansson, som sett rally i skogarna ett flertal gånger tidigare."
 • "Mellan den 23:e och 25:e december är det bland annat rally, orienterings-SM, hemmapremiär för Karlskrona hockeyklubb, och flera fotbollsmatcher."
 • "Håkan Olsson började köra rally 1995 och har deltagit i många tävlingar sedan dess."
 • "Senast det kördes SM-final i rally i västra Blekinge var 1977."
 • "SM-finalen i rally väntas dra 10 000 besökare"
 • "Jonas förklarar vad som är tjusningen med att köra rally :"
 • "Det är alltid en så god stämning och folk hjälper och stöttar varandra, säger Jan-Åke Matsson som är mekaniker åt Jonas Åkesson som är en av de mest erfarna rallyförarna från Blekinge i helgens rally."
 • "Tjusning med rally"

Vad betyder rally inom sport ?

Fotograf: Wikipedia
en sorts motortävling på lång sträcka (ofta med olika startpunkter)

Översättningar

Engelska

Synonymer till rally

rally

rallies
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet rally

 • "he singled to start a rally in the 9th inning"
 • "he feared the rallying of their troops for a counterattack"

Ordet rally har 5 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom sport
 • Inom generell
militärväsen
generell
generell
sport
generell

Vad betyder rally inom militärväsen ?

a large gathering of people intended to arouse enthusiasm

Översättningar

Synonymer till rally

Möjliga synonymer till rally

Vanlig betydelse av ordet rally inom generell

the feat of mustering strength for a renewed effort

Synonymer till rally

Vanlig betydelse av ordet rally inom generell

a marked recovery of strength or spirits during an illness

Översättningar

Möjliga synonymer till rally

Mindre vanlig betydelse av ordet rally inom sport

an automobile race run over public roads

Översättningar

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet rally inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till rally

rally

rallied
rallied
rally
Verb

Översättningar

Hur används ordet rally

 • "The stock market rallied"
 • "The jilted lover soon rallied and found new friends"

Ordet rally har 6 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom fiske
matematik
generell
generell
generell
generell
fiske

Ordet rally inom generell

Synonymer till rally

Ordet rally inom generell

Synonymer till rally

Ordet rally inom generell

Synonymer till rally

Ordet rally inom generell

return to a former condition

Synonymer till rally

Ordet rally inom fiske

Synonymer till rally

Möjliga synonymer till rally