wring

wringed
wring
wrung
Verb

Översättningar

Hur används ordet wring

  • "Wring one's hand"

Ordet wring har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom kläder
vardagligt
generell
teknik
kläder

Ordet wring inom generell

Synonymer till wring

Möjliga synonymer till wring

Ordet wring inom teknik

twist and compress, as if in pain or anguish

Synonymer till wring

Ordet wring inom kläder

Synonymer till wring

wring

wrings
Substantiv

Översättningar

Svenska

Översättningar

Svenska

Synonymer till wring

Möjliga synonymer till wring