wring

wringed
wring
wrung
Verb

Översättningar

Synonymer till wring

Hur används ordet wring

  • "Wring one's hand"

Ordet wring har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom teknik
  • Inom kläder
vardagligt
generell
teknik
kläder

Ordet wring inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet wring inom generell

Synonymer till wring (inom generell)

Möjliga synonymer till wring (inom generell)

Ordet wring inom teknik

twist and compress, as if in pain or anguish

Synonymer till wring (inom teknik)

Ordet wring inom kläder

Synonymer till wring (inom kläder)

Diskussion om ordet wring

wring

wrings
Substantiv

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till wring (inom kläder)

Diskussion om ordet wring