print

print
printed
printed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till print

Ordet print har 3 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom data
  • Inom konst
typografi
data
konst

Vad betyder print inom typografi ?

put into print

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till print (inom typografi)

Möjliga synonymer till print (inom typografi)

Ordet print inom data

write as if with print; not cursive

Översättningar (inom data)

Möjliga synonymer till print (inom data)

Ordet print inom konst

make into a print To copy something onto a surface, especially by machine.

Översättningar (inom konst)

Synonymer till print (inom konst)

Möjliga synonymer till print (inom konst)

Diskussion om ordet print

printing

printings
Substantiv

Översättningar (inom konst)

Svenska

Synonymer till printing (inom konst)

Hur används ordet printing

  • "they ran off an initial printing of 2000 copies"

Ordet printing har 5 betydelser

  • Inom typografi
  • Inom fotografi
  • Inom generell
  • Inom media
  • Inom tandvård
typografi
fotografi
generell
media
tandvård

Ordet printing inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Möjliga synonymer till printing (inom typografi)

Ordet printing inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Svenska

Möjliga synonymer till printing (inom fotografi)

Ordet printing inom generell

text written in the style of printed matter

reproduction by applying ink to paper as for publication

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Möjliga synonymer till printing (inom generell)

Ordet printing inom media

the business of printing

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till printing (inom media)

Ordet printing inom tandvård

Översättningar (inom tandvård)

Svenska

Synonymer till printing (inom tandvård)

Möjliga synonymer till printing (inom tandvård)

Diskussion om ordet printing