oppression

oppressions
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till oppression

Ordet oppression har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom generell
  • Inom bildligt
data
generell
bildligt

Vad betyder oppression inom data ?

kept down by unjust use of force or authority: "the tyrant's oppression of the people"

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till oppression (inom data)

Möjliga synonymer till oppression (inom data)

Vanlig betydelse av ordet oppression inom generell

a feeling of being oppressed

Översättningar (inom generell)

Synonymer till oppression (inom generell)

Möjliga synonymer till oppression (inom generell)

Ordet oppression inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Möjliga synonymer till oppression (inom bildligt)

Diskussion om ordet oppression