gloom

Substantiv

Hur används ordet gloom

  • "he struck a match to dispell the gloom"
  • "gloom pervaded the office"

Ordet gloom har 3 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom sjöfart
  • Inom bildligt
nedsättande
sjöfart
bildligt

Vad betyder gloom inom nedsättande ?

a state of partial or total darkness

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till gloom (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till gloom (inom nedsättande)

Ordet gloom inom sjöfart

a feeling of melancholy apprehension

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till gloom (inom sjöfart)

Ordet gloom inom bildligt

an atmosphere of depression and melancholy

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till gloom (inom bildligt)

Möjliga synonymer till gloom (inom bildligt)

Diskussion om ordet gloom

gloom

gloom
gloomed
gloomed
Verb

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till gloom (inom bildligt)

Diskussion om ordet gloom