gloominess

Substantiv

Översättningar

Synonymer till gloominess

Ordet gloominess har 3 betydelser

  • Inom nedsättande
  • Inom generell
  • Inom sjöfart
nedsättande
generell
sjöfart

Ordet gloominess inom nedsättande

Översättningar (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till gloominess (inom nedsättande)

Ordet gloominess inom generell

Synonymer till gloominess (inom generell)

Uttryck till gloominess (inom generell)

Möjliga synonymer till gloominess (inom generell)

Ordet gloominess inom sjöfart

excessive sadness and mournfulness

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till gloominess (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till gloominess (inom sjöfart)

Diskussion om ordet gloominess