glare

glares
Substantiv

Synonymer till glare

Hur används ordet glare

 • "a glare of sunlight"

Ordet glare har 3 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom slang
 • Inom generell
vardagligt
slang
generell

Ordet glare inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till glare (inom vardagligt)

Ordet glare inom slang

Översättningar (inom slang)

Ordet glare inom generell

great brightness

an angry stare

Synonymer till glare (inom generell)

Uttryck till glare (inom generell)

Diskussion om ordet glare

 • Robsmör - 2010-06-01

  Blick, stirra, blänga

 • - 2010-08-26

  Kasta en arg blick

 • - 2010-08-26

  blänga

 • - 2021-01-16

  fräck

glare

glare
glared
glared
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till glare (inom generell)

Hur används ordet glare

 • "The sun glared down on us"

Ordet glare har 2 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom generell
norgespec
generell

Ordet glare inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till glare (inom norgespec)

Ordet glare inom generell

be sharply reflected

shine with a harsh uncomfortably brilliant light

shine intensely

Synonymer till glare (inom generell)

Möjliga synonymer till glare (inom generell)

Diskussion om ordet glare