semblance

semblances
Substantiv

Översättningar

Synonymer till semblance

Hur används ordet semblance

  • "he tried to give his actions a semblance of authenticity"

Ordet semblance har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom färg
  • Inom generell
vardagligt
färg
generell

Ordet semblance inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till semblance (inom vardagligt)

Ordet semblance inom färg

outward or token appearance or form

Synonymer till semblance (inom färg)

  • color [ amerikansk engelska, färg ]

Möjliga synonymer till semblance (inom färg)

Ordet semblance inom generell

Synonymer till semblance (inom generell)

Uttryck till semblance (inom generell)

Diskussion om ordet semblance