brilliance

brilliances
Substantiv

Översättningar

Synonymer till brilliance

Ordet brilliance har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom teknik
  • Inom bildligt
slang
teknik
bildligt

Ordet brilliance inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till brilliance (inom slang)

Ordet brilliance inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till brilliance (inom teknik)

Möjliga synonymer till brilliance (inom teknik)

Ordet brilliance inom bildligt

unusual mental ability

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brilliance (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brilliance (inom bildligt)

Diskussion om ordet brilliance