cleverness

Substantiv

Hur används ordet cleverness

  • "the cleverness of its design"

Ordet cleverness har 2 betydelser

  • Inom hundar
  • Inom generell
hundar
generell

Vanligast betydelse av ordet cleverness inom hundar

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till cleverness (inom hundar)

Ordet cleverness inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till cleverness (inom generell)

Uttryck till cleverness (inom generell)

Diskussion om ordet cleverness